Sant Andreu de la Barroca

Descripció

Es troba citada en una donació del 985 del bisbe de Girona Gondemar.

És una construcció del segle XVIII, d’una sola nau i absis rectangular. El campanar és de torre, amb teulat a dues aigües i obertures dobles que miren a llevant i a ponent. L’entrada es troba sota un porxo amb teulat a dues aigües. Sobre la porta d’entrada hi ha una llinda amb la data del 1656. A la rectoria annexa hi trobem les dates del 1664 i 1610.

Sant Andreu fou bastida amb pedra petita del país, llevat dels carreus cantoners.

Als segles XVIII-XIX s’hi van realitzar diverses reformes.

Bibliografia

  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (I). Olot: Impremta Aubert.
  • Pàgina web de Sant Aniol de Finestres [consultat el novembre de 2015]

Situació