La Garrotxa
Sant Andreu de la Barroca
Situació dins la comarca
Fotografies
Descripció

Es troba citada en una donació del 985 del bisbe de Girona Gondemar.

És una construcció del segle XVIII, d’una sola nau i absis rectangular. El campanar és de torre, amb teulat a dues aigües i obertures dobles que miren a llevant i a ponent. L’entrada es troba sota un porxo amb teulat a dues aigües. Sobre la porta d’entrada hi ha una llinda amb la data del 1656. A la rectoria annexa hi trobem les dates del 1664 i 1610.

Sant Andreu fou bastida amb pedra petita del país, llevat dels carreus cantoners.

Als segles XVIII-XIX s’hi van realitzar diverses reformes.

Bibliografia
  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (I). Olot: Impremta Aubert.
  • Pàgina web de Sant Aniol de Finestres [consultat el novembre de 2015]