Sant Andreu de la Barroca

Situació dins el poble

Descripció

Es troba citada en una donació del 985 del bisbe de Girona Gondemar.

És una construcció del segle XVIII, d’una sola nau i absis rectangular. El campanar és de torre, amb teulat a dues aigües i obertures dobles que miren a llevant i a ponent. L’entrada es troba sota un porxo amb teulat a dues aigües. Sobre la porta d’entrada hi ha una llinda amb la data del 1656. A la rectoria annexa hi trobem les dates del 1664 i 1610.

Sant Andreu fou bastida amb pedra petita del país, llevat dels carreus cantoners.

Als segles XVIII-XIX s’hi van realitzar diverses reformes.

Bibliografia

Fotografies