Sant Abdó i Sant Senén

Descripció

Tot i que el temple sembla romànic, no es té constància de l’església fins el 1417. És en aquesta data en la que s’aixeca l’acta de fundació que trobem en els protocols de la notaria baronial.

A ponent hi ha la porta d’entrada i a llevant hi ha l’absis. Sobra la porta hi ha un campanar d’espadanya d’una sola obertura. Aquest va ser construït el 1994 pel grup Passabigues.

Bibliografia

  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (II). Olot: Impremta Aubert.

Situació