Salt de la Cua d'Euga

Descripció

Salt d’aigua, a la cota 850, de la riera dels Terrers, entre l’altiplà de Falgars i la plana de la Vall d’en Bas.

Bibliografia

  • Catàleg de Bens. POUM de la Vall d'en Bas [consultat el novembre de 2015]

Situació