La Garrotxa

Situació dins la comarca

Fotografies

Descripció

Salt d’aigua, prop del mas que li dóna nom. Possiblement el més visible de tots. Des de la carretera es pot veure.

Bibliografia