La Garrotxa

Salt de la Coromina

Situació dins la comarca

Fotografies

Descripció

Salt d’aigua, prop del mas que li dóna nom. Possiblement el més visible de tots. Des de la carretera es pot veure.

Bibliografia

  • Catàleg de Bens. POUM de la Vall d'en Bas [consultat el novembre de 2015]