escrits
bibliografia

Salt de la Coromina


Tipus Aigua

Descripció

Salt d’aigua, prop del mas que li dóna nom. Possiblement el més visible de tots. Des de la carretera es pot veure.

Bibliografia

  • Catàleg de Bens. POUM de la Vall d'en Bas [consultat el novembre de 2015]