Salt de la Coromina

Situació dins el poble

Descripció

Salt d’aigua, prop del mas que li dóna nom. Possiblement el més visible de tots. Des de la carretera es pot veure.

Bibliografia

Fotografies