Salt de Gorners

Situació dins el poble

Descripció

Salt amb abundant aigua i bassa a la vora de Gorners, en un entorn molt freqüentat per pescadors i excursionistes.

Bibliografia

Fotografies