La Garrotxa

Situació dins la comarca

Fotografies

Descripció

Exemple d’aprofitament mixt: forestal i pastures. Interessant en determinats sistemes d’explotació i poc corrent a la vall. En aquest indret també hi ha la roureda de l'Hostal de Dalt

Bibliografia