Roureda dels Camps

Situació dins la comarca
Fotografies
Descripció

Exemple d’aprofitament mixt: forestal i pastures. Interessant en determinats sistemes d’explotació i poc corrent a la vall. En aquest indret també hi ha la roureda de l'Hostal de Dalt

Bibliografia
  • Catàleg de Bens. POUM de la Vall d'en Bas [consultat el novembre de 2015]