Roureda dels Camps

Situació dins el poble

Descripció

Exemple d’aprofitament mixt: forestal i pastures. Interessant en determinats sistemes d’explotació i poc corrent a la vall. En aquest indret també hi ha la roureda de l'Hostal de Dalt

Bibliografia

Fotografies