Roureda dels Camps

Descripció

Exemple d’aprofitament mixt: forestal i pastures. Interessant en determinats sistemes d’explotació i poc corrent a la vall. En aquest indret també hi ha la roureda de l'Hostal de Dalt

Bibliografia

  • Catàleg de Bens. POUM de la Vall d'en Bas [consultat el novembre de 2015]

Situació