Roureda de Ferrerons

Poble: La Vall d'en Bas
Tipus: Bosc
Descripció

Roureda en bones condicions de conservació.

Bibliografia

  • Catàleg de Bens. POUM de la Vall d'en Bas [consultat el novembre de 2015]