Roureda de Ferrerons

Descripció

Roureda en bones condicions de conservació.

Bibliografia

  • Catàleg de Bens. POUM de la Vall d'en Bas [consultat el novembre de 2015]

Situació