La Garrotxa

Roureda de Ferrerons

Situació dins la comarca

Fotografies

Descripció

Roureda en bones condicions de conservació.

Bibliografia

  • Catàleg de Bens. POUM de la Vall d'en Bas [consultat el novembre de 2015]