Roureda de Ferrerons

Situació dins el poble

Descripció

Roureda en bones condicions de conservació.

Bibliografia

Fotografies