Roure de la Mestressa

Situació dins el poble

Descripció

None

Bibliografia

Fotografies