escrits
bibliografia

Puig Cubell


Descripció

El Puig Cubell, de 1485 metres, és la separació natural entre el poble de Sant Privat d'en Bas i Ciuret (Vidrà).

Bibliografia