Puig Bestracà

Situació dins el poble

Descripció

Muntanya de 1056 metres situada dins el terme de Beget.

Bibliografia

Fotografies