Pont vell de Sant Esteve

Descripció

Aquesta construcció està inscrita dins l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya amb el nom “Pont” del municipi de “Sant Aniol de Finestres”.

És una construcció que data de l’any 1885 tal com consta a una pedra que hi ha en el marge dret del pont amb la inscripció: “1885, fet per subscripció del rector i els veïns de Sant Esteve”. Connecta el veïnat de l’Església amb la carretera actual de Girona.

Com és corrent en altres ponts anteriors al segle XX, la tipologia estructural és la d’un pont-arc rebaixat, en aquest cas de 12 metres de llum i 2,10 metres d’amplada, amb timpans massissos de parets de carreus i plens de material granular.

La rasant de l’arc queda lleugerament elevada respecte dels terrenys adjacents i, situada aproximadament a 7 metres del fons de la llera, proporciona un bon resguard hidràulic enfront les sobtades i fortes avingudes d’un riu com és el cas de la Llémena.

Recentment s’ha restaurat per restituir-hi les baranes originals del pont, que eren formades per la prolongació vertical dels mateixos paraments laterals que formen els timpans i que es recolzen en les voreres de l’arc, ja que amb la incipient motorització de les explotacions agrícoles i ramaderes entre les dues bandes del riu, i atesa la limitació d’amplada neta (1,60 aproximadament aleshores), es van enderrocar els ampits originals de pedra, substituint-los per una barana de tubs circulars d’acer encastats als paraments laterals, obtenint l’augment de l’amplada neta fins a l’entorn de 2 metres, que amb el temps es van anar deformant i deslluint la imatge del pont.

Bibliografia

  • Pàgina web de Sant Aniol de Finestres [consultada el novembre de 2015]

Situació