La Garrotxa

Situació dins la comarca

Fotografies

Descripció

Mirador situat a prop de Fontpobra i des del qual es pot observar Olot, Batet, Santa Pau, Sant Abdó i Sant Senén, Sant Julià del Mont, el Canigó i la majoria de volcans de la zona.

Bibliografia