Oratori de la Verge de Lourdes

Situació dins el poble

Descripció

Es troba al carrer de Vic, als Hostalets d’en Bas i sobre la font del mateix nom.

Bibliografia

Fotografies