Oratori de la Verge de Lourdes

Situació dins el poble

Descripció

None

Bibliografia

Fotografies