La Garrotxa

Situació dins la comarca

Fotografies

Descripció

Es troba al carrer de Vic, als Hostalets d’en Bas i sobre la font del mateix nom.

Bibliografia