Noguera de les Mates

Descripció

Noguera (juglans regia) amb un perímetre de tronc de 220 cm, una alçada de 16 metres i una amplada de capçada de 10 metres.

Bibliografia

  • Catàleg d'arbrat ornamental i espais singulars de la ciutat d'Olot (2006). Olot: Ajuntament d'Olot

Situació