Molí del Fondo

Descripció

Aquest molí ja existia com a paperer el 1723. El va fundar Jacint Germà. El 1783 els seus descendents el van vendre a Esteve Curós i Serra. Aquest el va llogar a Josep Alva, qui va començar a fabricar el paper de fumar “Alva”. Més endavant el va comprar la família Capdevila que hi varen fer la fàbrica Capdevila i Cia., també de paper de fumar. Aquests es dedicaven a l’exportació a Portugal, Àustria i Amèrica. Després d’uns anys, els Capdevila van canviar el nom de “Molí del Fondo” pel de “Fàbrica la Reformada”. Finalment, el 1921, la família Capdevila va vendre el molí a la família Torras Juvinyà.

Bibliografia

  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (II). Olot: Impremta Aubert.

Situació