Mas Umbert

Situació dins el poble

Descripció

Era conegut com el mas Vilar-Omvert.

L’any 1310. Ermessenda va confirmar Simó de Vilar, de la parròquia de Sant Feliu de Pallerols, i a Sibil·la, la seva muller, el mas Vilar i les serves pertinences a perpetuïtat. A més del Vilar també hi havia els masos Ballach, Bosch, Fàbrica, Boix i Lor.

El mas Aulina, de Sant Miquel de Pineda, pertanyia el 1292 a la batllia del mas Vilar-Omvert.

En un balcó figura la data del 1563, època en que es feren reformes del mas.

Bibliografia

Fotografies