Mas Sovelles

Descripció

Casal que es troba al peu de la muntanya de Sant Valentí, a prop de l’església de Sant Andreu de Socarrats. La nissaga dels Socarrats comença el 1083 amb Berenguer de Puigpardines, senyor alodial de l’estada de Socarrats, militar, que pertanyia als homes de paratge i posseïen casa pairal privilegiada, estant exempts de tributs. El cognom Socarrats ha canviat al llarg dels anys: "Soccarrads" (s.XI), "Soccarratis" (s.XIV) i "Socarrats" (a partir del segle XVI). Fins el 1496 es mantingué el cognom Socarrats. En aquesta data, Francesca de Socarrats es casa amb Narcís Sobeies i a partir d’aquí es van alternant els dos cognoms.

Els Socarrats pertanyien a la baixa noblesa de la Vall de Bianya. Un dels seus membres, canonge de Sant Feliu de Girona, es va oferir a pagar les despeses de la nova capella erigida al Sant Narcís a instàncies de la Confraria creada el 1307 per tal de guardar les seves relíquies. El 1322 es va fundar un benifet. Els patrons d’aquest benifet van ser els hereus del mas Socarrats.

El març de 1376, el rei Joan I, va signar a Girona un privilegi militar en el que reconeixia  que Ramon de Socarrats de la Vall de Bianya, descendia de generació honorable i que havia de tenir cavall i armes, pels mèrits contrets en les guerres que van sostenir els reis d’Aragó amb els de Castella.

El 1890 consta habitant el mas Sobeies-Socarrats, Joaquim Socarrats i Adroher.

A la casa s’hi ha fet moltes reformes. El 1700 Joan Socarrats hi fa una ampliació important. El 1800, Andreu Socarrats hi torna a fer reformes.

El mas actual consta de dues estades, la dels propietaris i la dels masovers. En el mur de la façana hi ha un capitell adossat amb dues cares gravades i una mena de creu al mig, procedent de l’església de Sant Andreu de Socarrats.

Entre la casa i l’església hi ha una font amb una inscripció que diu "SIMON SOCARRATS, 1739".

En els mapes actuals el nom del mas és “Sovelles”, derivació del cognom Sobeies.

Bibliografia

  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (I). Olot: Impremta Aubert.

Situació