Mas Safont

Descripció

Es tracta d’un gran casal amb tres arcades que sostenen una galeria. Aquesta part d’edifici era la destinada a les corts. La primera planta és ocupada per l’habitatge principal amb una gran sala que dóna a les habitacions. A la segona planta s’hi accedeix a través d’una gran escala de quatre trams. Aquesta planta estava destinada, probablement a graner. La finca que hi ha avui dia és la formada per la casa originària i l’addicció de tres cases més. A la planta baixa es poden veure restes d’una torre que deuria formar part de l’edifici primitiu.

El cognom Safont el trobem en documents de 1500. Un d’aquests diu “Bat. Servent, sa filla i son gendre Safont venen a Bernardí Sella casa detras de St. Vicenç”. El 1650, la família tenia privilegis de cavaller i enterrament dins l’església de Sant Pere.

Bibliografia

  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (I). Olot: Impremta Aubert.

Situació