Mas Pujolriu

Descripció

La casa té un oratori dins la propietat. L’any 1370 apareix referenciat per primera vegada un membre de la família com a propietari del mas, en Benet de Pujolriu.

Blanca, filla d’en Bernat de Pujolriu, va casar-se amb Bernat Ferrer, hereu del mas Serra d’Abaix, el qual aportà a Blanca tot el seu mas, i per la seva banda, en Bernat de Pujolriu li donà en concepte de dot trenta-cinc lliures de moneda barcelonesa de tern. El 1455 figura com a propietari Ramon de Pujolriu. El 1520, Joan de Pujolriu es casa amb Fortiana Coromina, del mas Coromina de Falgars. El seu fill Francesc es casà amb Elisabet Fluvià, de Sant Privat d’en Bas.

Bibliografia

  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (I). Olot: Impremta Aubert.

Situació