Mas Preses

Descripció

L’any 1000 l’alou Preses va passar a ser del priorat de Santa Maria de Besalú. El prior Fra Guerau estableix l’any 1255 a n’Arnau de Presas dues peces de terra pròximes al seu mas. El maig de 1265, fra Guillem, prior de Santa Maria, concedeix a Pere de Roca, militar, que podia prendre l’aigua que necessites del molí de Bellvespre per regar llur mas Presas. El mas va passar las hereus del Mas Roig i més tard a Guillem Collferrer d’Olot (1543). Aquest el va vendre cinc anys més tard a Pere Calm, de la parròquia de Sant Joan les Fonts, restant des d’aleshores en poder de la família Calm.

Bibliografia

  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (I). Olot: Impremta Aubert.

Situació