Mas Palol

Descripció

Mas existent en el segle XIII. El 1399, Francesc de Palol, junt amb Beslú Guix de Sales, van presentar una queixa davant el rei Martí l’Humà. Representaven els pobles de Sales, Tortellà, Guitarriu, Monteia i Sadernes contra el senyor de Sales, el qual els volia fer treballar per reparar les muralles i els fossats del castell. El 1603, Bernat de Palol era el batlle del castell i de la baronia de Sales. El 1641, Pere de Palol, va deixar en herència el mas a Mathias Lliurella, masover del mas Bruguer.

Bibliografia

  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (II). Olot: Impremta Aubert.

Situació