Mas Molivetra

Situació dins el poble

Descripció

Aquest mas està citat al 940 com a "...in villa que nominant Molino vetere...". Segons Sala i Canadell, el seu origen es podria remuntar a l’època romana.

Molivetra va ser comprada a Seguer per la comtessa Ava i el seu fill Seniofred va fer-ne donació al cenobi de Camprodon.

Bibliografia

Fotografies