Mas Molivetra

Descripció

Aquest mas està citat al 940 com a "...in villa que nominant Molino vetere...". Segons Sala i Canadell, el seu origen es podria remuntar a l’època romana.

Molivetra va ser comprada a Seguer per la comtessa Ava i el seu fill Seniofred va fer-ne donació al cenobi de Camprodon.

Existeix un document del març de 1326 on es fa la concessió del dret de pas i la venda del terreny per on tenía que passar Guíllem de Molivedre per part de l’abat del monestir de Sant Pere de Camprodon i signat per Gillemina, filla d’Arnau del Bosc del mas del Bosc.

Totes les documentacions atingues es referien al Molivetre vell. Actualment existeix una masia que té aquest nom però que fou construïda a mitjans del segle XVI.

Bibliografia

  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (II). Olot: Impremta Aubert.
  • GUARDIOLA, Gaspar. Visites i Notes històriques dels masos medievals i d’altres èpoques. Sant Jaume de Llierca i Montgut. Ediciones Ecuador 21, 2006

Situació