Mas Llos

Descripció

Es té constància que el 1222 n’era propietari Berenguer de Lauris. En un document d’aquesta data, Berenguer es compormet a donar cada any dos mallals d’oli per a la llàntia que cremava a l’església de Santa Maria. Aquest compromís va durar fins el 1780. L’any 1267 el propietari del mas presta homenatge a Ramon d’Empúries. El 1343, Isaac Zarc, absol i declara lliures de tot deute els hereus i possessors del mas "Los de sa". L’any 1347, el senyor de Sales diu tenir la dècima del "villare des Lors".

El 1567, els senyors de Bellpuig van fer donació del mas a Pere de Llos, pagès del mas, en recompensa dels seus serveis.

Des del segle XVII al XIX figuren com a propietaris els Santaló. A partir de llavors i fins avui ha anat canviat de propietaris.

Bibliografia

  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (II). Olot: Impremta Aubert.

Situació