Mas Ginebreda

Descripció

Es té notícia en un document de 1399 on consta que era senyor i propietari del mas Ginabreda en Joan Ginebreda. Es creu, però, que ja existia el segle XIII.

Els Ginebreda en van ser propietaris fins que el 1506 en consta propietaris els Esgleya. El març de 1566, l’hereu de Bernat Castanyé Esgleyas, va vendre en instrument a gràcia de redimir a Guillem Terrada, paraire d’Olot, els masos Esglesias i Ginabreda. El novembre de 1623, Josep de Terrada, fill d’Antoni Terrada, va vendre a Joan Fontanella, d’Olot, tot el mas Ginebreda

El 1626 el mas Ginabreda encara el posseïa en Joan Fontanella i el 1657 consta com a propietari Mn. Jaume Vila, prevere, rector de Capsec de 1620 a 1665. El 1661 es va fer una donació del mas als que serien el tron de la família Dorca, actuals propietaris.

Bibliografia

  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (I). Olot: Impremta Aubert.

Situació