Mas Fluvià

Descripció

D’aquest mas ja trobem notícies el segle XII com a "mansus de Fluviano". El nom és degut, segurament, al fet que el riu Fluvià hi passa a tocar. Així doncs, seria casualitat que posteriorment fos adquirit pels Fluvià de les Preses, si bé en el moment de la compra la casa era dita “cal Sabater”.

En Climent Fluvià va néixer a les Preses el febrer de 1590. Va marxar del poble per instal·lar-se a Sant Esteve d’en Bas, on, el 1629, comprà la masia situada en el lloc conegut per “les cases de l’Hostal Nou” a Joan Clapera, del mas Clapera de Sant Esteve d’en Bas. Aquest mas va ser una de les primeres cases del que més tard s’anomenaria “els Hostalets”.

És un edifici que trobem al carrer de Vic, i al qual s’accedeix per un ampli portal de ferro. A la portalada hi trobem una inscripció on es veu: “Climent Fluvià, febrer 1631”.

Bibliografia

  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (I). Olot: Impremta Aubert.

Situació