Mas Esquena

Situació dins el poble

Descripció

Antigament s’anomenava “la cabana d’Esquenadases”. És de les cases més antigues de Joanetes. Ja en trobem notícies el 1260. Inicialment era propietat dels Cartellà. Després va passar al emfiteutes d’en Barat de Vic, i més tard, del benifet de Sant Mateu, instituït i fundat a la parròquia de Sant Romà de Joanetes.

El cognom originari ha arribat fins avui però amb la forma escurçada. El mas té un arxiu que inclou des del segle XIII la XVIII.

Bibliografia

Fotografies