Mas Coromina de Bianya

Descripció

L’any 1363 apareix Francesc de Condamina, senyor útil i propietari del mas Condamina.

Al segle XVIII, el senyor Esteve Santaló, doctor en medicina d’Olot, es casa amb Anna M. Martí i Bertran, vídua de Francesc Bertran, propietari de la Coromina el 1702. Posteriorment la propietat va passar a mans dels Ventós. Pilar de Ventós i Casamor es va casar amb Isidor Pujador i Faura, metge de Barcelona. Aquest, després de viatjar per diferents països, va decidir aplicar els diferents estils arquitectònics al seu mas. És per això que trobem aplicat, a la casa, l’estil musulmà, oriental, basc i modernista català. En el mur de l’entrada hi ha influència de gaudí.

Actualment és una casa de turisme rural. Podeu trobar més informació en aquesta pàgina.

Bibliografia

  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (I). Olot: Impremta Aubert.

Situació