Mas Collell

Descripció

Casa situada a la falda del puig del Mallol. Aquest mas ja ve referenciat el segle XIII quan n’era propietari Francesc Collell, casat amb Francesca. La filla d’aquests fou Alamanda a qui van dotà amb 20 lliures de moneda barcelonesa de tern, un vestit, quatre canes de llenç que valien 20 sous cadascuna i una gonella que també valia 20 sous. Posteriorment la casa fou comprada pel senyor Solsona i finalment aquest la va vendre a la família Calm, actuals propietaris. En un principi es tractava de dues vivendes que es van convertir en una quan un Calm es va casar amb la filla del masover d’una de les dues cases.

Bibliografia

  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (I). Olot: Impremta Aubert.

Situació