Mas Claperols

Descripció

El 1251, Ermessenda de Siguitardia, va fer donació a Raimunda de Claparols dels seus honors de Siguitardia. El 1350 trobem un capbreu a favor de Miquel Guardiola en el que Bernat Claparols, com a propietaris del mas Claparols, els hi són homes propis. Segons Francesc Caula, els hereus van ser: Bernat (1358), Pere (1389-1414), Pere Joan (des del 1414), Guerau (1557-1572), Joan (1553), Antic (1607-1642), Josep (abans de 1713), Pau (1713-1729), Bartomeu (1729-1751) i Josep (1818).

L’any 1900 Josep Claparols Massagur es casa amb Maria, del Mas Gatielles de Serinyà. En aquest moment traslladen la seva residència a Serinyà.

Bibliografia

  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (II). Olot: Impremta Aubert.

Situació