Mas Cabrafiga

Situació dins el poble

Descripció

El primer Cabrafiga que es té notícia és Bernat de l’any 1354. Segons Francesc Caula, que va estudiar el llinatge, el segueixen: Margarida, el 1388; Jaume, el 1389; Pere, el 1522; Margarida, abans del 1548; una altre Margarida, el 1548; Joana, el 1579; Joan, el 1594; una altre Joan, el 1700; un altre Joan, el 1816; Enric, que va ser alcalde, el 1865. L’any 1868, Enric es va casar amb Maria, de l’Esparc de Bianya i el 1901, la seva filla Margarida es va casar amb Frederic Riera Gustà, de Bàscara.

Cal destacar les corts que disposa d’unes grans voltes d’aspecte molt antic. En una llinda de la porta d’entrada hi ha la data del 1813, quan es degueren fer obres de restauració.

Bibliografia

Fotografies