Mas Bastons

Descripció

La nissaga dels Bastons comença el 1200 amb Bernat de Bastons.

La casa ha rebut, com moltes altres, reformes durant els segles. En una de les últimes obres es va descobrir una porta interior, tapiada. També hi ha indicis d’una torre circular que fa pensar en una antiga torre de defensa o talaia.

Dins la casa hi ha el document de concessió de l’escut de la família. Va ser el 8 d’abril de 1748 i consta de dos bastons i dues torres (antigament eren nomenats Bastons i Torres).

Bibliografia

  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (II). Olot: Impremta Aubert.

Situació