Malleu

Descripció

Les primeres notícies del mas són del 1240. Aquest mas no va patir ni les pestes ni els terratrèmols del segle XV. Però se n’aprofità ja que va adquirir varis masos propers que es trobaven en ruïnes: Matella, Podadella i Almacà.

El 1640, Joan Malleu compra el mas Gratacós i el seu molí. Durant les guerres d’aquesta època, Joan Malleu va estalviar-se de lluitar fent prevaldre la serva condició de “cornador” (persones que feien tocar el corn en situacions de perill o bé per convocar els habitants per defensar-se de l’enemic).

Actualment és una casa de colònies.

Bibliografia

  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (II). Olot: Impremta Aubert.

Situació