L'Osca de Cabrera

Situació dins el poble

Descripció

Profunda depressió del terreny entre els altiplans de Cabrera i Siats. Escletxa vertical que separa en dos blocs l’altiplà on hi ha el Santuari de Cabrera.

Bibliografia

Fotografies