La Garrotxa

Situació dins la comarca

Fotografies

Descripció

Profunda depressió del terreny entre els altiplans de Cabrera i Siats. Escletxa vertical que separa en dos blocs l’altiplà on hi ha el Santuari de Cabrera.

Bibliografia