L'Osca de Cabrera

Descripció

Profunda depressió del terreny entre els altiplans de Cabrera i Siats. Escletxa vertical que separa en dos blocs l’altiplà on hi ha el Santuari de Cabrera.

Bibliografia

  • Catàleg de Bens. POUM de la Vall d'en Bas [consultat el novembre de 2015]

Situació