Lledoner de les Cols

Descripció

Lledoner (celtis australis). Té una alçada de 19 metres, un perímetre de tronc de 460 cm i una amplada de capçada de 18 metres.

Bibliografia

  • Catàleg d'arbrat ornamental i espais singulars de la ciutat d'Olot (2006). Olot: Ajuntament d'Olot

Situació