L'Esperança de la Canya

Situació dins el poble

Descripció

Petita capella construïda entre els segles XVII i XVIII. L’edifici d’una nau, amb teulat de dos vessants. La porta d’entrada està coberta per un porxo. A sobre hi ha un petit rosetó i un campanar d’espadanya d’una obertura

Bibliografia

Fotografies