L'Aulina de Capsec

Descripció

És un dels masos més antics de Capsec. Es té constància que el 5 d’agost de 1322, l’hereu del mas Aulina va fer un capbreu sobre unes terres al monestir de Sant Pere de Besalú i el novembre de 1399 consta que Jaume Aulina va confessar i reconèixer que devia 7 florins d’Aragó a Pere de Llach, sènior de la parròquia de Sant Pere Despuig per raó del preu d’un bou de pèl ros i d’un vedell que li havia comprat, prometent que abans de la festa de la Verge d’agost pagaria la meitat i l’altre meitat l’any següent.

La casa va pertànyer als Aulina fins el segle XVIII. El gener de 1740, Antoni Aulina va vendre el mas al Dr. Pere Màrtir Santaló, que havia estat rector de Sant Salvador de Bianya. Antoni Aulina pensava que en un futur podria recuperar el mas, però no ho aconseguir i aquest no tornà mai més a la família.

El 1747, el Dr. Santaló va revendre el mas i totes les seves terres a Miquel Casabó, blanquer d’Olot. Aquest va reformar el mas. Durant 150 anys fou propietat de la família Casabó, fins que el 1931 el va comprar Francesc Bassols. El 1941 el va comprar Francesc Grabolosa i Corcoy, antics masovers de la casa.

Bibliografia

  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (I). Olot: Impremta Aubert.

Situació