L'Aulina

Descripció

El primer document que es troba és del 1308. Són els capítols matrimonials i l’herència de Maria, filla de Geralda d’Aulina. Aquesta es casà amb Aranu de Malanyic, senyor del mas Malanyic, de Sant Miquel de la Miana.

El 1477, la senyoria era de Guillem de Glanoleres. En aquest any es va vendre a Joan Pineda del mas Ferrusola, de la parròquia de Sant Pere de Montagut. La família Ferrusola van tenir en el seu poder el mas fins el 1917, quan es va tornar a vendre.

La part originària de la casa és la planta baixa. Al 2003 es van fer obres de restauració. En aquestes es van respectar els baixos, els murs i les arcades que encaren conserven l’estructura antiga.

Bibliografia

  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (II). Olot: Impremta Aubert.
  • GUARDIOLA, Gaspar (2006). Visites i Notes històriques dels masos medievals i d’altres èpoques. Sant Jaume de Llierca i Montagut. Ediciones Ecuador 21

Situació