L'Antiga

Situació dins el poble

Descripció

Mas situat al costat del Camps, a tocar de l’ermita de Sant Martí del Corb. Davant del mas hi ha una font amb la inscripció que fou feta l’any 1874 i renovada el 1905, d’on surt aigua procedent d’una mina.

El 25 de novembre de 1608, Antic Antiga, pagès del Corb, declara sota jurament que tenia en alou i domini directe de l’abat, el mas Antiga i diverses masoveries.

Més tard va ser propietat del botànic Estanislau Vayreda, el qual va deixar en herència a les seves netes M. Àngels i Montserrat Vayreda i Trullol.

En aquesta propietat hi trobem un avet monumental d’uns cent anys. Va ser plantat per la família Vayreda per la celebració d’un naixement a la família.

Bibliografia

Fotografies