La Torre de Talaixà

Situació dins el poble

Descripció

Va ser una torre de guaita medieval, rectangular i adaptada al terreny. Actualment es troba en runes. Encara es poden veure les dovelles que formaven la porta d’entrada i els murs, fets amb grans pedres poc tallades.

Bibliografia

Fotografies