La Torre

Descripció

També és coneguda com ça Masó o la força de les Preses. Va ser construïda el segle XII per a residència dels batlles de sac i jurisdicció, representants dels abats de Sant Benet de Bages, senyors alodials de les Preses.

La seva situació, a la falda del Murrià, el feu un lloc ideal per a la defensa del poble, i el nom de la torre indica que fou un "Dominicum" fortificat habitat per cavallers. El primer d’aquests fou la batllesa Saurina. Al segle XVIII es va fer servir de presó de delinqüents.

L’edifici s’ha modificat al llarg del temps. Això ha provocat que tots els elements més antics no es puguin veure des de l’exterior. Els grans murs interiors, sobretot a la torre, on hi ha espitlleres, donen fe de la seva antiga estructura.

Bibliografia

  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (II). Olot: Impremta Aubert.

Situació