La Quera de Talaixà

Descripció

Masia actualment en ruïnes. És un gran casal de planta rectangular i teulat de dues aigües. Està formada per diferents cossos, aixecats en els segles XVIII-XIX. S’arriba al mas per un pas molt extret, a tramuntana, entre el mas i la pallissa grossa. La porta principal, feta de grans carreus tallats, té gravat a la llinda el nom del propietari. L’interior està distribuït a partir d’una gran sala de convit. Són molt destacables les grans sales subterrànies, amb arcs de volta apuntada. Es creu que podrien haver servit de presons. L’estructura del mas fa pensar que havia estat un casal fortificat. A ponent hi ha una capella sense culte.

El nom de “quera”, segons Joan Danés, podria derivar de la seva situació rodejada de pedres i enormes penyals. Ell mateix diu: “si quera vol dir pedra, el nom li ve com anell al dit”.

Bibliografia

  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (I). Olot: Impremta Aubert.
  • Catàleg de Bens. POUM de Montagut i Oix [consultat el novembre de 2015]

Situació