La Monteia

Situació dins el poble

Descripció

El 1983 es va incorporar aquest mas dins el catàleg dels Bens Culturals d’Interès Nacional (Arquitectura Popular i Medieval de l’Alta Garrotxa).

Bibliografia

Fotografies