La Gorga dels Escurçons

Descripció

Bassa de dimensions petites, també a la riera de Joanetes, d’uns 500mts. Amunt de la Gorga Blava.

Bibliografia

  • Catàleg de Bens. POUM de la Vall d'en Bas [consultat el novembre de 2015]

Situació