La Gorga dels Escurçons

Situació dins el poble

Descripció

Bassa de dimensions petites, també a la riera de Joanetes, d’uns 500mts. Amunt de la Gorga Blava.

Bibliografia

Fotografies