La font del Tura

Situació dins el poble

Descripció

Aquesta és una de les fonts poques fonts primerenques que es conserven a Olot. Ja la trobem documentada al segle XVI. En aquesta època és quan es va canalitzar l’aigua de les fonts de Sant Roc per portar-la al centre de la Vila Vella.

Als anys 80 del segle XX, Daniel Mallarach i Macias va portar a terme una reforma. Aquesta és la que ha arribat fins els nostres dies.

Bibliografia

Fotografies