La font de l'Hospital

Situació dins el poble

Descripció

Font citada en el segle XVIII. Al llarg del temps ha estat reparada en múltiples ocasions; 1849, 1903, 1945...

Durant el 1993 es va enderrocar l’antic hospital i la font va ser desmantellada i tornada a muntar l’any 1997.

Bibliografia

Fotografies