La font de l'Hospici d'Olot

Descripció

Poca cosa es sap de l’origen de la font. Es tenen documents que ja existia a mitjans del segle XIX. Tenint en compte que l’edifici fou construït entre el 1770 i el 1784, podem suposar que la font es construir en el mateix període.

Durant el segle XX, la font va ser retirada i tornada a col·locar més endavant.

El 1907 es va instal·lar un sismògraf en el mateix indret. Aquest, però, no va funcionar mai de forma correcte degut a les vibracions que produïen els carros al passar pel costat.

Bibliografia

  • NEBOT, Jordi. Les fonts del centre d’Olot. Olot: Museu comarcal de la Garrotxa, 2008.

Situació