La font de Babel

Situació dins el poble

Descripció

Font que es troba a la plaça Campdenmàs. Va ser inaugurada el 1999 i fou obra de Quim Domene. Hi podem veure la paraula “aigua” en diversos idiomes. D’aquí prové el nom “babel”.

Bibliografia

Fotografies