La Fajula

Descripció

Casa pairal dels Planadecursach. Aquesta família s’inicia a mitjans del segle XV amb en Pere Plana de Cursach.

L’edifici té la façana principal orientada al sud-est, tot i que per accedir a la casa es fa per la banda sud-oest. El cos principal és de planta rectangular, amb baixos i dos pisos. Hi ha diferents volums units al principal, però només amb planta baix i pis. A la part posterior hi ha un petit edifici usat com a capella particular. La coberta principal és de dos aigües. Als murs són arrebossats de color blanc en algunes zones i de pedra vista en altres. A la façana principal hi trobem deu obertures amb arc de mig punt, distribuïdes en dos plantes amb cinc obertures cada una.

Bibliografia

  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (II). Olot: Impremta Aubert.
  • Catàleg de Bens. POUM de Riudaura[consultat el setembre de 2015]

Situació