La Coromina (Mas Condamina)

Descripció

Actualment el mas es diu la Coromina. La primera notícia documental apareix el 1325. Era possessió del benefici fundat a la capella de Santa Maria de Cabrera. El 1376 n’era propietari Ramon de Condamina. El 1488 el propietari és Pere de Condamina. Aquest acudeix al Mallol formant part dels homes del vescomtat de Bas que són convocats a so de corn per tal de procedir a l’elecció dels cònsols.

Bibliografia

  • Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (I). Olot: Impremta Aubert.

Situació