La Garrotxa

Situació dins la comarca

Fotografies

Descripció

Mas situat a tocar l’església de Sant Pere de Falgars. Tot i la seva antiguitat, el primer hereu documentat apareix entre el 1445 i 1457. El 1559 n’era hereu i senyor Joan Coromina i després d’aquest no se sap res més del cognom.

Bibliografia